מבצעים - פונדקאות בארץ ובחול - היבטים משפטיים אתר נשים s
חברה הרשמה לאתר
היום באתר 15/08/2022
אימייל
סיסמא
פורטל נשים - iWomen
יצירת קשר    |   
דף הבית > מבצעים > פונדקאות בארץ ובחו"ל - היבטים משפטיים
  כתבות אחרונות
חוגגים עצמאות ב'עולם התחתון' של אליס חוגגים עצמאות ב'עולם התחתון' של אליס

עקרת הבית בראי הביטוח הלאומי

מהפכה שיפוטית – אין גירושין ללא גישור מקדים מהפכה שיפוטית – אין גירושין ללא גישור מקדים

מה מגיע לך? ההייטק הישראלי מתגייס לסייע לאזרחים לדעת מה זכויותיהם ואיך לממש אותן מה מגיע לך? ההייטק הישראלי מתגייס לסייע לאזרחים לדעת מה זכויותיהם ואיך לממש אותן

דמי מזונות לא יוקפאו בעת בקשה לפשיטת רגל דמי מזונות לא יוקפאו בעת בקשה לפשיטת רגל

ביהמ ביהמ"ש פטר גרוש מחוב מזונות של 2.5 מיליון שקלים לגרושתו

האישה תפסה את בעלה כשהוא מנסה להינשא לאחרת האישה תפסה את בעלה כשהוא מנסה להינשא לאחרת

  לכתבות הקודמות ליחצו כאן
שתפו בפייסבוק

פונדקאות בארץ ובחו"ל - היבטים משפטיים

מאת: עו"ד אברהם אלטלף
פונדקאות בארץ ובחו

הליכי הפונדקאות הינם הליכים אשר ניתנים לביצוע גם בארץ וגם במדינות שונות בחו"ל.לפניכם פירוט ההבדלים בין ההליכים המבוצעים בארץ לבין אלה שבחו"ל. תיאור המצב המשפטי בחו"ל מתייחס לקזחסטאן וישנם הבדלים הנובעים מהבדלים בחוקים במדינות שונות.

הליך הפונדקאות בארץ:
הפונדקאות בארץ מוסדרת בחוק לאישור הסכמים לנשיאת עוברים והתקנות שבמסגרתו. ההוראות העיקריות בחוק, לשם קבלת אישור לביצוע הליך של פונדקאות הן אלה:

1. ההליך יכול להתבצע רק ביחס לבני זוג נשואים ותוך שימוש בזרע של הבעל.

2. לגבי הביציות קובע החוק כי המגבלה היחידה היא שהביציות לא יהיו של האם הפונדקאית. מכאן שניתן לעשות שימוש בתרומת ביציות (לא מהפונדקאית) אך לא בתרומת זרע. מזה כמה חודשים שחוק תרומת הביציות נכנס לתוקף, אולם עדיין כמעט ולא ניתן לקבל תרומת ביציות בארץ.

3. פרט למקרים חריגים, האם הפונדקאית צריכה להיות לא נשואה, אולם היא חייבת להיות כזו שעברה כבר תהליך של הריון ולידה, לפחות פעם אחת אך לא יותר מארבע לידות.

4. ישנה מגבלה על מספר הפעמים שאישה יכולה לשמש כפונדקאית.

5. האם הפונדקאית צריכה להיות בת אותה דת של ההורים המיועדים.

השלבים אותם יש לעבור בארץ הם אלה:

1. הגשת בקשה לאישור עקרוני לוועדה.
2. איתור אם פונדקאית בהתאם להוראות החוק והעקרונות שנקבעו ע"י הוועדה והסדרת התנאים הכלכליים של ההתקשרות.
3. הגשת הבקשה לאישור ההסכם שבין ההורים המיועדים לאם הפונדקאית.
4. דיון בוועדה, לרבות ראיונות אישיים.
5. חתימה על ההסכמים וקבלת אישור הוועדה.

במהלך ההיריון יש מעקב אחר מצבם הבריאותי של הפונדקאית ושל העובר. לאחר הלידה האם הפונדקאית מופרדת מהתינוק ונערכות בדיקות של מערכת הרווחה כדי לתת את האישורים הרלוונטיים להכיר בהורים המיועדים כהורים של התינוק. ההורים המיועדים מגישים בקשה לבית המשפט למתן צו הורות לילד, לטובתם. בגלל המגבלות שהחוק מטיל על הליכי פונדקאות בישראל, וכיון שישנם זוגות, או בודדים שאינם עונים על הקריטריונים של החוק בישראל, מתעורר אצלם הצורך לבצע הליכים אלה בחו"ל.

פונדקאות בקזחסטן:
כיון שמדובר בהליכים המבוצעים במדינה זרה, יש לבחון את ההיבטים המשפטיים גם בחו"ל וגם בארץ.

1. המצב המשפטי ביחס להליכים המבוצעים בקזחסטאן:
הליכי פונדקאות הינם הליכים לגיטימיים, מוכרים ומוסדרים בקזחסטאן. החוק מאפשר לבצע פונדקאות בין תמורת כסף ובין בהתנדבות מלאה מצידה של הפונדקאית.
אחד העקרונות הבסיסים בחוק בקזחסטאן, הוא שההסכם שנחתם בין ההורים המיועדים לאם הפונדקאית הוא זה שמסדיר את היחסים בין הצדדים לו ומחייב אותם. ככל שההסכם עומד בדרישות החוק, הוא מסדיר את היחסים בין הצדדים וקובע את מעמד הילדים הנולדים כתוצאה מהליכים אלה. חתימת הצדדים על הסכם כזה מאושרת על ידי נוטריון ציבורי ובכך ניתן לו התוקף המשפטי המלא.

בניגוד לישראל, אין גוף מבקר כמו הועדה הקיימת בארץ, ואין צורך לעבור דרך בית המשפט, בסיום ההליך, כדי לאשר את הקשר שבין ההורים המיועדים לילד הנולד. אין בקזחסטאן מגבלה כל שהיא הקשורה לדת של ההורים המיועדים או של הפונדקאית. בקזחסטאן אין אפשרות שגבר ישכור שירותי פונדקאות ויהיה צד בלבדי להסכם כזה. החוק לא מגביל את השימוש בתרומת זרע או ביציות בהליכים כאלה. מבחינת החוק בקזחסטאן אין דרישה שהפונדקאית תהיה דווקא נשואה ואין מגבלה על מספר הפעמים שהיא משתתפת בהליך כזה. באופן עקרוני, כאשר הורים מיועדים מציגים בעלות על תאי רבייה, או על עוברים, בין אם מדובר בתאי רבייה שלהם או בכאלה שנרכשו על ידיהם, וההסכם נחתם עם הפונדקאית בהתאם לחוק, הם מוכרים כהורים המיועדים של הילד הנולד בהליך זה.

מבחינת הרשויות בקזחסטאן, כאשר הפונדקאית יולדת את הילד, ומוצג לרשויות הרלוונטיות הסכם הפונדקאות כשהוא מאומת ע"י נוטריון ציבורי, אוטומטית נרשמים ההורים המיועדים, כהורים של הילד בתעודת הלידה ולפונדקאית אין כל זיקה לילד הזה. באופן עקרוני, החוק בקזחסטאן מכיר באם, בעלת הביציות (מבחינה ביולוגית או שרכשה אותן) כאמו של הילד הנולד, לפי ההסכם. אם היא נשואה ויש לה תעודת נישואין, ירשם גם הבעל, כאביו של הילד (בין אם הזרע שלו ובין אם הזרע מגיע מתרומה).

כחלק מהוראות החוק על הפונדקאית לספק להורים מידע מלא על מצבה הרפואי בטרם חתימת ההסכם וכן נכללת החובה שלה לעמוד במעקב בריאותי בכל תקופת ההיריון, לספק מידע מלא על מצבה הרפואי ולקיים כל בדיקה או הליך שיידרש בהתאם להנחיות הרופאים המטפלים.

2. המצב המשפטי ביחס להליכים אותם יש לבצע בישראל:
כיון שהילד נולד בחו"ל, אין לו תעודת זהות ישראלית והוא לא מוכר על ידי הרשויות בישראל כאזרח ישראלי. לכן יש לדאוג לכך שהוא יוכר על ידי הרשויות בישראל ובשלב הראשון תוצא לו תעודת מסע, כדי שניתן יהיה להכניס אותו לארץ. לשם כך יש לבצע בדיקה להתאמת מטען גנטי בין התינוק לבין אזרח ישראלי. בד"כ מדובר באב, שכן במרבית המקרים נעשה שימוש בזרע של הבעל ובאמצעותו מתבצעת ההתאמה הגנטית. במקרים בהם האם המיועדת הינה גם בעלת הביציות, ונעשה שימוש בתרומת זרע, ניתן לבצע את הבדיקה הגנטית לאם ולתינוק.

מטרת הבדיקה להוכיח זיקה גנטית בין אזרח ישראלי לתינוק. קיומה של זיקה גנטית יוצר, על פי החוק את הקשר בין התינוק למדינת ישראל. על פי החוק בישראל לא ניתן לבצע בדיקה להתאמת מטען גנטי מבלי שניתן לכך היתר ספציפי מבית המשפט לענייני משפחה בארץ. בסמוך לאחר הלידה, יש להביא את התינוק אל הקונסוליה הישראלית המקומית. הקונסול לוקח דגימה מהתינוק והיא מועברת לביצוע הבדיקה והתאמה, בישראל. עם קבלת האישור על התאמת המטען הגנטי, מונפקת לתינוק תעודת מסע והוא יכול להיכנס לארץ.

לאחר הכניסה לארץ מתבצע הליך משפטי פורמאלי לקבלת צו הורות לטובת ההורים עבור הילד, בדומה להליך שמתבצע בפונדקאות שנערכה בישראל, ובכך למעשה מושלם החלק המשפטי של התהליך.

*** הכותב הוא מומחה בתחום המעמד האישי ושותף במשרד עורכי דין

(* צילום : אילוסטרציה)נוצר: 5/26/2013 1:15:00 PM
עודכן: 5/27/2013 10:21:00 AM

זכויות נשים גרסה להדפסה בעיקר נשים שלח לחבר
רק נשים